Nieruchomości

Serwis tematyczny online

Archive for November 11th, 2019

11
Nov

Farby na dach

W rozmaitości wytwarzanych farb jesteśmy w stanie wyróżnić farby wodorozcieńczalne oraz farby rozpuszczalnikowe. Podstawową różnicę pomiędzy wymienionymi farbami stanowi rozcieńczalnik. W pierwszym wypadku jest nim zwykła, bieżąca woda, natomiast w drugim, na przykład, benzyna lakowa. Jeszcze do niedawna farby typowo rozpuszczalnikowe używane były na ogół z uwagi na wysokie właściwości  [ Read More ]

admin
Comments Off on Farby na dach